کودکی که بیرون یک خانه که برای جلوگیری از گسترش ایبولا قرنطینه شده است در بندر لوکو در سیرالیون در اکتبر ۲۰۱۴ ایستاده است.

(Visited 51 times, 1 visits today)