کودکانی که در اثر حملات بوکو حرام آواره شده اند در کلاسی که برای آوارگان داخلی نیجریه تشکلی می شود در ایالت آداماوا حاضر شده‌اند. ۱۳ ژانویه ۲۰۱۵

(Visited 42 times, 1 visits today)