گفت‎وگو با دکتر یزدان منصوریان سحر سلطانی// جناب دکتر، بخش اعظم کودکی ما با حفظ کردن "حسنی نگو یه دست گل و توی ده شلمرود" و شعرها و متل‎ها سپری شد. شعرهایی که عموما حاوی پندهای اخلاقی بود و توصیه به مهربانی و خوش‎اخلاقی و راست‎گویی و دوستی؛ چرا حفظ این شعرها در بزرگسالی کارمان نیامده؟ پرسش شما چند بخش دارد که باید از هم تفکیک شوند؛ یکی بحث فرایند حفظ کردن مطالب آموزشی است، دیگری محتوای این مطالب و…
ادامه مطلب