چهارشنبه ۸ مهرماه کارگاه‎های آموزشی «جامعه‌شناسی دوران کودکی» و «دوران کودکی در بستر تاریخ» نخستین همایش ملی کودکی در ایران برگزار می‎شود. مدرس کارگاه جامعه‌شناسی دوران کودکی که با همکاری موسسه پژوهشی کودکان دنیا برگزار می‎شود؛ سارا صدیق و مدرسان کارگاه دوران کودکی در بستر تاریخ که با همکاری موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان برگزار می‎شود؛ زهره قائینی و فرزانه طاهری قندهاری هستند. مهلت نام‎نویسی تا پایان وقت اداری شنبه ۴ مهر است. به دلیل محدودیت تعداد شرکت‌کنندگان، اولویت با…
ادامه مطلب