کردهای عراق همواره آماج حملات نیروهای تحت امر صدام بودند و در یورشی معروف به« انفال» ده‌ها هزار نفر از  آنان در جنایتی آشکار جان خود را از دست دادند. بمباران شیمیایی حلبچه یکی از شهرهای کردنشین عراق نیز در آستانه نوروز سال 1366 یکی دیگر از جنایت‌های بزرگ صدام علیه ملت کرد است. این جنایت بنا به قول مشهور بیش از 5000 نفر قربانی و چندین هزار مصدوم برجای گذاشت. همچنین مردم این شهر را ناچار از فرار به…
ادامه مطلب