سیاست سخت‌گیرانه آمریکا علیه مهاجران غیرقانونی در مرز مکزیک برای کودکان آنها پیامدهای ناگواری به دنبال داشته است. مطابق آمار وزارت کشور آمریکا طی کمتر از یک ماه و نیم نزدیک به دو هزار کودک از خانواده جدا شده‌اند. برخی منابع خبری روز شنبه (۱۶ ژوئن/ ۲۶ خرداد) به نقل از وزارت کشور آمریکا گزارش دادند که طی شش هفته منتهی به ۳۱ ماه مه امسال نزدیک به دو هزار کودک از خانواده‌های آنها که به طور غیرقانونی از مرز…
ادامه مطلب