ترجمه: الهام سلمانی فروغی// پول‌توجیبی منظم بدهید، مهارت ریاضی‌شان را افزایش دهید و به آنها بگویید چقدر درآمد دارید. و به آنها بگویید در زندگی چیزهایی غیر از پول وجود دارد. ۱- وقتی پول خرج می‌کنید، آنها نظاره‌گرند. پس موقع خرید با صدای بلند درباره گزینه‌های خریدتان حرف بزنید تا به آنها نشان دهید چطور تشخیص می‌دهید چیزی ارزش خرید دارد یا ندارد. به این ترتیب روشن می‌شود که هرچیزی که دلتان می‌خواهد داشته باشید، نمی‌خرید و به‌جایش برای آنچه…
ادامه مطلب