مانیا عاله‌پور// قرار گرفتن در معرض پورنوگرافی، تجربه خشونت اینترنتی، شکسته شدن حریم شخصی و... خطراتی‌اند که کودکان را در فضای مجازی تهدید می‌کنند. برای آنکه کودکان در اینترنت به‌عنوان فضایی امن فعالیت کنند به‌کارگیری راهبردهایی خاص موردنیاز است؛ راهبردهایی که هم کنترل ساختار و دسترسی کودکان به اینترنت را در برگیرد و هم اینکه والدین و کودکان را نسبت به نحوه استفاده درست از اینترنت آگاه کند. در این میان انگلستان کشوری است که هر دو این دغدغه‌ها را…
ادامه مطلب