شورای کتاب کودک برای همایش «کودک، ادبیات و لذت‌های خواندن» فراخوان مقاله داد. شورای کتاب کودک دومین همایش دو سالانه «ادبیات کودک و مطالعات کودکی» را با عنوان «کودک، ادبیات و لذت‌های خواندن» در پاییز سال ۱۳۹۵ برگزار خواهد کرد. موضوع اصلی این همایش پدیده خواندن و بررسی آن از جنبه‌های گوناگون، با تاکید ویژه بر لذت‌‌های خواندن ادبیات است. دبیرخانه همایش از کلیه پژوهش‌گران، دانشجویان و فعالانی که مایل به طرح و عرضه پژوهش‌ها، یافته‌ها و تجربیات خود در…
ادامه مطلب