سحر سلطانی // سعید: نوشابه‌ها عموما چاق‌کننده و مضر هستند. مینا: تو خودت چاق هستی بعد می‌گویی نوشابه  نخوریم؟ --- سعید: مطالعه در شب یا تاریکی برای چشم ضرر دارد. مینا: تو خسیسی و خوشت نمی‌آید چراغ روشن بماند. --- مینا: به نظرم باید برای خریدن ماشین با یک متخصص مشورت کنیم و برادرت کارشناس خبره‌ای نیست. سعید : برادرم آدم راست‌گو و امینی است و همه به او اعتماد دارند چرا نباید نظر او را درباره ماشین قبول کنیم؟ ---…
ادامه مطلب