مغالطه سیاه و سفید سحر سلطانی// *بچه‌ها دو دسته‌اند: یا شیطان یا مودب! * حواست را جمع کن؛ بیرون از خانه همه یا گرگ‌اند یا گوسفند! * بچه‌ها ساعت ده شب یا خوابیده‌اند یا در حال درس خواندن هستند! * ناظم‌های مدرسه یا بداخلاقند یا خوش‌اخلاق! * مهیار! تو یا دوست منی یا دشمنم! از مغالطه‌های بسیار موثر در شکل‌گیری بینش دوقطبی در کودکان مغالطه سیاه و سفید (این یا آن) است؛ ترسیم مرزی قاطع بین مفاهیم و قرار دادن…
ادامه مطلب