بایگانی برچسب مبارزه با کار کودک

فرماندار گفت بچه‌ها را «جمع کنیم»

دستگیری یا جذب؟ این عنوان نشستی بود که روز دوشنبه، سوم مهرماه، برای بررسی طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان برگزار شد؛ طرحی که حالا دوهفته‌ای از زمان اجرایش می‌گذرد و انتقادهای زیادی را به همراه داشته است. مجری، فرمانداری است و بهزیستی و شهرداری و وزارت امور خارجه و... ازجمله ١١ دستگاهی‌اند که دستور فرمانداری تهران را اجرا کردند. انگشت اتهام اما زمانی به سمت اجراکنندگان و تصمیم‌گیرندگان این طرح نشانه رفت که کودکان کار و خیابان، ایرانی و…
ادامه مطلب
اسلایدر

نامه به رییس جمهور: کودکی، گمشده کودکان کار

    کودک زباله‌گرد، کودک دستفروش، کودکان کوره‌هاي آجرپذيري، کودکان کارگاه‌هاي زيرزميني... يک خط قرمز و تمام! نامشان را مي‌گذارند کودک کار! تا به همين تلخي تفاوتشان با دنياي کودکان عادي مشخص شود. کار کردن انتخاب آنها نيست، جبر اجتماعي و نتيجه سياست‌گذاري‌هاي غيرعادلانه اقتصادي است که عرصه را بر نفس کشيدن‌هايشان تنگ کرده است. شرايط سخت کار باعث شده آنها هرگز کودکي را آن‌گونه که بايد تجربه نکنند. سال‌هايي که در ميان خستگي‌هاي شبانه‌روزي ناشي از کار گم مي‌شود…
ادامه مطلب