الناز محمدی// وقتی زن نوجوانی باردار شود، به دلیل آماده نبودن از نظر فیزیکی و روحی ممکن است فرزندش دچار کمبود وزن یا مستعد انواع بیماری‎ها باشد. منظور از بارداری در نوجوانی، زیر ۲۰ سال است. تقریبا ۵۰۰ هزار زن نوجوان در جهان، بچه‎دار می شوند. متاسفانه آنها به هیچ روشی از باردار شدن پیشگیری نمی‎کنند و تقریبا دوسوم آنها هم به طور ناخواسته و تصادفی باردار می‎شوند. دروغ گفت. ترسید غریبه‎ها بفهمند نامزد کرده، از مدرسه بیرونش کنند. ترسید…
ادامه مطلب