مارینا فرهودی // کارکردن با کودکان خواب‌آلوده و نیمه‌هشیار در مهدهای کودک و مدرسه‌ها تجربه‌ای است که بسیاری از مربیان با آن درگیرند. برای من هیچ صحنه‌ای دردناک‌تر از لحظه‌ای نیست که مربی با شوق فراوان شروع به گفت‌وگو با کودکان کند در حالی که کودک معصوم در مرز خواب و بیداری دست و پا می‌زند. این اتفاق نه تنها شوق مربی را نابود می‌کند بلکه فرصت آموختن را نیز از کودک می‌ستاند. به نظر می‌رسد زندگی پرمشغله بزرگسالان برنامه…
ادامه مطلب