دکتر علیرضا روزبهانی*// ظرفیت‌های بی‌شمار قصه همواره مورد توجه قصه‌گویان در سراسر تاریخ کهن ایران بوده است. شکل‌گیری فرم‌های متعدد روایت و بروز خلاقیت‌ها، انتقال مفاهیم به‌صورت غیر مستقیم و پذیرش آن از سوی مخاطبان، ‌شکوفایی ذوق هنری، ‌پرورش تخیل و آشنایی با محیط فکری ملی و دینی از دستاوردهای قصه‌گویی است. این دنیای پرشکوه از چنان ماهیتی برخوردار است که در تمام شئون اجتماعی و لایه‌های ژرف روانی انسان‌ها اثر می‌گذارد و دستاوردهایی دارد که می‌توان کمال تمدن یا…
ادامه مطلب