معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اقدامات این معاونت در جهت ارتقا وضعیت کودکان گفت: تدوین پروژه در موضوع اقدام علیه رویه‌های مغایر سلامت دختران زیر 18، ارائه مفاد پیشنهادی جهت ارتقا نظام حقوقی کشور در حوزه صیانت از منافع عالی افراد زیر 18 سال از جمله این اقدامات است. به گفته سوسن باستانی تحکیم بنیان خانواده و استواری بخشیدن به روابط خانوادگی از مولفه‌های بنیادین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای کشور…
ادامه مطلب