به مناسبت روز جهانی کودک، کانون شهروندی زنان با همکاری کمیسیون حقوق بشر اسلامی، نشست بررسی مسئولیت دولت و جامعه مدنی در قبال کودکان زندانیان را برگزار می‎کند. در این نشست که با نمایشگاهی از نقاشی‎های کودکان زندانی همراه است، سارا بافری و زهرا جعفری (وکلای دادگستری)، ثریا عزیز پناه (فعال حقوق کودکان) و ملیحه وفامهر (روانشناس) سخنرانی می‎کنند. نشست بررسی مسئولیت دولت و جامعه مدنی در قبال کودکان زندانیان، روز چهارشنبه 15 مهرماه، در دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی واقع…
ادامه مطلب