نوشته: سحر سلطانی - عکس: محمد رودگلی// برای پرورش قوای تحلیلی و نگرش انتقادی کودکان لازم است بدانیم که «زبان» و «منطق» دو امر جدا نشدنی هستند. علاوه بر زبان توجه به دلالت‎ها و انطباقات بین امور ذهنی و رخدادهای عینی که توسط زبان منتقل می‎شود نیز دارای اهمیت بسیاری است. از  بدو تولد و آغاز زبان‎آموزی کودکان با رعایت برخی اصول و مهارت‎های زبانی و تطبیقی می‎توان کودکانی منطقی پرورش داد. در ادامه برخی از این مهارت‎ها و نکات شرح…
ادامه مطلب