پدرها و مادرهایی که ساعت‌ها پای کنسرت‌های نه‌چندان موزون کودکان خود می‌نشستند و گوششان را به صدای ترومپت‌ها و ویولون‌هایی می‌سپردند که شاید هرکدام نغمه خود سر می‌دادند، حالا دیگر می‌توانند به انتخاب و صبر خود افتخار کنند، چرا که تحقیقات جدید نشان داده حتی نغمه‌های ناکوکی که کودکان می‌نوازند تاثیری شگرف بر رشد و تکامل احساسی و رفتاری آنان دارد. تحقیقات جدید، که شاید یکی از بزرگ‌ترین و بهترین پژوهش‌ها درباره تاثیر نواختن ساز بر فعالیت‌های مغزی است، نشان…
ادامه مطلب