اگر از دانش‌آموزان دبیرستانی بپرسید به نظر شما کدام درس‌ها باید از برنامه آموزشی حذف شوند، فکر می‌کنید چه جوابی خواهند داد؟ این سوالی است که عباس عبدی در یکی از بررسی‌های خود پرسیده است و متن آن اینک در دسترس عموم قرار دارد. این بررسی که در سال 1389 انجام شده است از 737 دانش آموز پرسیده است: اگر از شما خواسته شود که یکی از درس‌های زیر از مواد آموزشی کلاس پایه شما حذف شود کدام‌یک را پیشنهاد…
ادامه مطلب