مریم نظری در ماه‌های گذشته چندین بار اخبار مبنی بر تنبیه شدید بدنی کودکان در مدارس احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد و بر اثر پیگیری رسانه‌ها قول‌هایی مبنی بر برخورد با خاطیان داده شد. نکته‌ای که در این ماجراها به چشم آمد شدت عمل معلمان در ضرب‌وشتم و وارد کردن آسیب جسمی شدید به کودکان بود که اگر این وقایع به این شدت رخ نمی‌دادند احتمالا مانند اغلب موارد دیگر، که هر روز در مدارس رخ می‌دهند، به فراموشی سپرده…
ادامه مطلب