ترجمه: الفبا// یکی از گله‌های والدین این است که نمی‌توانند به بچه‌ها میان‌وعده سالم بدهند و آنها بیشتر به چیپس و شیرینی تمایل دارند. مثلا بچه‌هایی که ساعات بعد مدرسه را در کنار مادربزرگ می‌گذرانند و مادربزرگ به آنها دایم شیرینی می‌دهد، در خانه به حرف والدین برای خوردن تنقلات سالم به‌سختی گوش می‌دهند. این نوشته سعی می‌کند بگوید چگونه بچه‌ها را به خوردن تنقلات و میان‌وعده‌های سالم ترغیب کنیم. یک حقیقت اساسی در رابطه کودک-والد وجود دارد: وقتی ما ناامید…
ادامه مطلب