در راه بچه‌ها را تصور می‌کنم که با دیدن کرم‌های ابریشم روی برگ‌های توت چه واکنشی نشان می‌دهند. می‌ترسند؟ هیجان‌زده و مشتاق می‌آیند تا لمسش کنند؟ آرام‌آرام می‌آیند و کم‌کم رابطه برقرار می‌کنند؟ نمی‌دانم. بیش از 9 ماه است با بچه‌های 4 و 5 ساله کارگاه فلسفه برای کودکان دارم و هر بار محرکی برای طرح پرسش و گفتگو و گوش دادن به هم داریم و امروز نوبت طبیعت است و کرم‌های سفید ابریشم. در ابتدای دیدار بدون هیچ ترس…
ادامه مطلب