معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی می‌گوید که به ازای هر یک کودک در مراکز نگهداری بهزیستی که سرپرستی او قابل واگذاری است، هفت خانواده متقاضی وجود دارد. روند واگذاری سرپرستی کودکان کند است و همین موضوع به خرید و فروش غیرقانونی کودکان دامن می‌زند. به گفته حبیب الله مسعودی فرید تعداد کودکان تحت پوشش این سازمان برای واگذاری سرپرستی کاهش یافته اما اغلب خانواده‌ها درخواست کودک خاص دارند درحالی‌که شمار نوزادان در مراکز نگهداری کم است. از حدود ۱۰ هزار…
ادامه مطلب