الفبا به همراه کمپین گام به گام تا توقف ازدواج کودکان در ایران، در نظر دارد تا با گشودن پرونده ازدواج کودکان در ایران به بررسی آن از زوایای فرهنگی، اجتماعی و تاریخی بپردازد. برای شروع یادداشتی از بنفشه حجازی* درباره تاریخ ازدواج کودکان در ایران، پی می‎آید. اعمال تاریخی از این‎رو که مورد استناد جامعه قرارمی­‎گیرند و به سنت و روش­‎های عرفی قوت و قدرت اجرا می‎بخشند قابل ذکر هستند، و گرنه در همان زمان‎­ها ازدواج زودهنگام پسران و…
ادامه مطلب