وجیهه نیکخواه// فناوری در دنیای امروز همزمان با رشد و پیشرفت سریع، در حال تبدیل به یک نیاز برای زندگی است. یادگیری برنامه‌‌های کامپیوتری به امری ضروری تبدیل شده و آشنایی با برنامه‌نویسی به پیش‌زمینه‌ای برای آشنایی بیشتر با زندگی دیجیتال و دهکده جهانی تبدیل شده است. برنامه نویسی در دنیا، بی وقفه در حال رشد است؛ هم‎اکنون در اروپا، آمریکا و ایران نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در زمینه برنامه‌نویسی مشغول به فعالیت هستند که روزانه به تعداد…
ادامه مطلب