کتاب تاریخ تحلیلی ادبیات کودکان افغانستان از سوی موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان منتشر شد. کتاب تاریخ تحلیلی ادبیات کودکان افغانستان، پژوهش فاضل شریفی از فرهیختگان افغان، تنها منبع در این زمینه است که به پژوهشگران افغان و پژوهشگران کشورهای دیگر و همچنین به مراکز فرهنگی و دانشگاهی و کتابخانه‎ها کمک می‎کند تا تحول فرهنگ کودکی را در این کشور با فرهنگ کهن به‎تر و بیش‎تر بشناسند. موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران، همان‎گونه که از نامش پیداست، نزدیک به…
ادامه مطلب