فاطمه خوشنوا// «ناتوانی ذهنی»، که همان «اختلال در تکامل ذهنی» است و قبلا به‌نام «عقب‌ماندگی ذهنی» مشهور بود، اختلال تکاملی عصبی است که مشخصه‌های اصلی‌اش نقص در هوش کودک و عملکردهای تطابقی وی است. در واقع، با توجه به اکثر منابع علمی، این اختلال بیشتر «ناتوانی» است و نه «بیماری». چنانچه نمره آزمون‌های هوشی (IQ) کمتر از 70 باشد و کودک در حداقل دو رفتار تطابقی‌اش مشکل داشته باشد، به‌گونه‌ای که عملکردهای زندگی روزانه‌اش تحت تاثیر قرار گیرد، این تشخیص…
ادامه مطلب