سحر بزم‎آرا // تصویری که مشاهده می‎کنید تصویر یک کودک با پای پرانتزی یا ژنوواروم است. داشتن پای پرانتزی می‎تواند دلایل متفاوتی داشته باشد و در صورت شدید بودن می‎تواند روی نحوه راه رفتن فرد تاثیر بگذارد. این مشکل می‎تواند یک‎طرفه یا دوطرفه باشد. زانوی پرانتزی معمولا بعد از دو سالگی تشخیص داده می‎شود چون ممکن است نوزادان یا کودکان زیر دو سال به صورت طبیعی پاهای پرانتزی داشته باشند که نسبتا شایع است و مشخصه آن متقارن بودن (یعنی…
ادامه مطلب