دختری فلسطینی کنار شبه نظامیان فلسطینی حماس در روز ۲۷ ژانویه ایستاده است.

دختری فلسطینی کنار شبه نظامیان فلسطینی حماس در روز ۲۷ ژانویه ایستاده است.

(Visited 51 times, 1 visits today)