تلاش والدین به منظور کاهش ساعاتی که فرزندشان مقابل تلویزیون می‌گذراند، آب در هاون کوبیدن است. والدین همواره به سختی تلاش می‌کنند که ساعاتی که فرزندشان به تماشای تلویزیون اختصاص می‌دهد را کاهش دهند، اما بر اساس یک مطالعه تازه صورت گرفته از سوی محققان آمریکایی مشخص شده است که تمام این تلاش‌ها بی‎فایده است چرا که تماشای تلویزیون به جزئی جدا ناپذیر از زندگی کودکان آمریکایی بدل شده، به طوری که به صورت میانگین هر کودک روزانه 4 ساعت…
ادامه مطلب