حسین توکلی، مشاور رییس سازمان سنجش، خبر داده که از تعداد ۱۹۱ هزار و ۲۱۵ نفر پذیرفته شده نهایی در رشته‌های با آزمون کنکور ۹۸ تعداد ۱۰۴ هزار و ۱۲۳ نفر زن و تعداد ۸۷ هزار و ۹۲ نفر مرد هستند. به عبارت دیگر ۵۴.۴۵ درصد پذیرفته.شدگان کنکور امسال را زنان و ۴۵.۵۵ درصد پذیرفته‌شدگان را مردان تشکیل می‌دهند.

 

(Visited 113 times, 1 visits today)