نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح ماده ۹ لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را تصویب کردند که برای والدین سهل‌انگار و افراد غیر والد که بی‌توجهی آن‌ها به آسیب کودکان و نوجوانان منجر شود مجازات حبس درنظر گرفته است. اما به موجب تبصره اصلاح‌شده، در مورد آزار جنسی و عاطفی اطفال و نوجوانان، والدین تنها به پرداخت دیه محکوم می‌شوند. این اصلاحات برای تأمین نظر شورای نگهبان انجام شده بودند.

در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، بی‌توجهی و سهل‌انگاری منجر به بسیاری از اشکال مختلف آسیب فیزیکی به کودکان و نوجوانان شامل مجازات حبس خواهد بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران یکشنبه ۱۵ اردببهشت در نشست علنی مجلس با تبصره ماده ۹ لایحه حمایت از  موافقت کردند. بر اساس ماده ۹، بی‌توجهی و سهل انگاری اشخاصی غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان علاوه بر دیه شامل مجازات حبس نیز خواهد شد. در مورد والدین اما این تبصره برای آزار جنسی و عاطفی تخفیف قائل شده است.

در ماده مصوبه آمده است برای افرادی غیر از والدین، بی‌توجهی منجر به فوت طفل یا نوجوان (بند الف)، فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر(بند ب)، نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی (بند پ)،  جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم شمول هر یکی از بند‌های «ب» و «پ» (بند ت)، آزار جنسی یا عاطفی ناشی از بی‌توجهی و سهل‌انگاری شدید و مستمر (بند ث) به ترتیب بر حسب مورد به مجازات حبس درجه ۵، ۶، ۷ و ۸ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

براساس متن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حبس درجه ۵ شامل بیش از ۲ تا ۵ سال، حبس درجه ۶ شامل بیش از ۶ ماه تا ۲ سال می‌شود. همچنین حبس درجه ۷ از ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس، درجه ۸ تا ۳ ماه خواهد بود.

مورد اصلاحی به مجازات والدین  مربوط می‌شود که پیشتر به صورت یکسان با اشخاص غیر والد درنظر گرفته شده بود اما با اعمال «اصلاحات» مورد نظر شورای نگهبان اکنون این مجازات در مورد آزار جنسی یا عاطفی تنها به پرداخت دیه محدود شده است.

لایحه قانون جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که شش سال است معطل مانده، در ۴۹ ماده و چهار فصل تهیه شده است که در سرفصل‌های آن به موضوعاتی همچون تعاریف، تشکیلات، جرائم و مجازات‌ها و تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی پرداخته شده است. همزمان با انتشار هر روزه گزارش‌ها و اخبار مربوط به موارد کودک‌آزاری در ایران، تصویب این لایحه امیدها را برای مقابله با کودک‌آزاری و در نتیجه کاهش موارد وقوع این پدیده افزایش داده است. اما بسیاری از فعالان حقوق کودک علی‌رغم اظهار دلگرمی از تصویب این لایحه، همچنان آن را برای مبارزه با کودک‌آزاری ناکافی می‌دانند.

منبع: ایسنا

(Visited 165 times, 1 visits today)