وزارت معارف/آموزش و پرورش افغانستان برای نخستین بار راهنمای بهداشت فردی دختران در دوران قاعدگی را منتشر کرد. وزارت صحت/بهداشت و صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در تهیه این رهنمود با وزارت معارف همکاری کرده‌اند.

میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف می‌گوید در تدوین این جزوه‌های آموزشی تمام مسایل سنتی، فرهنگی و دینی در نظر گرفته شده است.

چگونگی شروع دوره قاعدگی، تغییرات بیولوژیکی و فیزیکی در بدن و استفاده از تقویم ویژه این دوران؛ از موضوعات اصلی رهنمود بهداشت دختران است.

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه/بهداشت افغانستان می‌گوید که حدود ۵۰ درصد دختران در افغانستان پیش از آغاز دوره قاعدگی (عادت ماهوار) درباره آن اطلاعی ندارند.

یک بررسی یونیسف هم نشان می‌دهد که نیمی از دختران افغان در مورد قاعدگی یا پریود آگاهی ندارند و ۳۸ درصد دیگر به دلیل شروع همین عادت از رفتن به مکتب/مدرسه سر باز زده‌اند.

گلثوم که تازه ۲۳ ساله شده، می‌گوید قبل از اینکه پریود خواهد شد، یکبار در موردش از یکی از دوستانش شنیده بود.

دوستش هم از چند زن دیگر درباره‌اش شنیده بود.

گلثوم می‌گوید: “بعدا که پریود شدم، بسیار ترسیدم. مادرم هیچ‌گاه در مورد پریود با من حرف نزده بود، من هم جرات نداشتم با او در میان بگذارم. بلاخره آخر همان روز مادرم متوجه چند لکه پشت دامنم شد و برایم لوازم بهداشتی را آماده کرد.”

عادله خدر، مسئول عمومی یونسیف در افغانستان می‌گوید این راهنما به دختران کمک خواهد کرد تا شروع دوره قاعدگی باعث نشود آنها دیگر مکتب نروند.

به گفته او این راهنما باعث ایجاد اعتماد به نفس در دختران خواهد شد و آنها را از امکانات بهداشتی در مکاتب آگاه خواهند کرد.

رهنمود بهداشت فردی دختران در دوران قاعدگی در دو جلد به زبان‌های فارسی دری و پشتو نوشته شده است؛ یکی از این راهنماها مختص معلمان منتشر شده است.

مقام‌های وزارت معارف افغانستان می‌گویند برای نوشتن این رهنمود از مشورت‌های زنان در تمام ولایت‌های افغانستان به کار گرفته شده است.

این جزوه‌های آموزشی در مرحله اول در دسترس دختران مکاتب و سپس در اختیار دختران بیرون از مکتب قرار خواهد گرفت.

وزارت معارف می‌گوید بحث و گفت‌وگو درباره پریود در خانواده‌های افغانستان به عنوان یک تابو شناخته می‌شود و کمتر درباره آن صحبت می‌شود که در نتیجه دختران آگاهی کمی در این زمینه دارند.

***

منبع

(Visited 176 times, 1 visits today)