بابک خطی//

تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان پس از ۹ سال در صحن علنی مجلس شاید نشانه‌ای از‌ همت مجلس ایران به پایان یأس‌برانگیز‌ مسکوت‌گذاشتن تقریبا یک دهه‌ای این لایحه بسیار ابتدایی حمایت از کودکان باشد که به‌هر‌حال مایه خشنودی است‌. از سویی عدم تصویب بررسی طرح در کمیسیون و تلاش و همت به بارنشسته گروهی از نمایندگان برای طرح مستقیم لایحه در صحن علنی نیز به ترتیب شایسته تاسف و تقدیر است. اما نباید کسی از مسئولان انتظار داشته باشد جامعه و فعالان حقوق کودک از تصویب این لایحه به عنوان وظیفه‌ و با تاخیر زیاد پس از قریب ۹ سال از شوق و‌جامه‌دران به تمجید و تحسین بپردازند.
این اقدام را تنها می‌توان تلاشی برای حفظ تتمه آبروی مجلس در مدعای حمایت از کودکان تفسیر کرد و البته قدردان کسانی – خصوصا عمده نمایندگان محترم زن مجلس- باید بود که با سیاست انتقال ترتیب بررسی لایحه از کمیسیون به صحن علنی مجلس بالاخره تصویب آن را عملی کردند.
الف: در این لایحه بر همکاری‌های بین بخشی تاکید بسیار شده ‌که به همان اندازه که در نوشتن سهل می‌نماید در اجرا دشوار خواهد بود. در چرخه لایحه حمایت از کودکان نهادها و‌ ارگان‌های زیادی از بهزیستی، آموزش و پرورش، مراکز درمانی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها‌، سازمان اقدامات تامینی و تربیتی گرفته تا واحدهای حمایت وکلا و مشاوران‌، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، سازمان‌های مردم نهاد باید برای رسیدن به نتیجه‌، در تعاملی واقعی، عملی و منظم باهم باشند‌. تعاملی که تنها در کنف عزم و عملگرایی‌ واقعی تک‌تک این نهاد‌ها در ساختن بسترها به طور جداگانه و همکاری صادقانه باهم امکانپذیر است و هر لحظه ازدست دادن زمان برای ایجاد این هماهنگی‌های بین بخشی آسیب‌های جبران‌ناپذیر به دنبال دارد.
ب: فعالان حقوق‌ کودک به یاد دارند و داشته باشند که این لایحه حاوی حداقل و کف خواسته‌های حفاظت از حقوق کودکان است و چون گذشته مطالبه‌گری و تلاش برای افزودن موارد ‌لازم دیگر ‌به این لایحه را هرگز از نظر دور ندارند.
پس به دقت در ذهن‌ها حک کنیم که این تصویب نه پایان یک فرایند و برگزاری جشن موفقیت که ابتدای راهی بسیار دشوار است و تا به طور ملموس اثرات این نوشته‌های کاغذی تصویب‌شده در جامه عملی نشود، ‌انگار هیچ اقدامی انجام نشده است وقتی که آمار انواع کودک آزاری جسمی‌، روحی، جنسی و سهل‌انگاری نسبت به کودکان واقعا کاهش یابد و کودکان کار به حداقل‌های رفاهی استاندارد زندگی دست یابند‌ و به جای انجام کار‌، کودکی کنند.
تا آن روز خواندن سرودهای مهیج پیروزی‌، فرستادن کارت‌های تبریک برای خود و سرمستی از تصویب صرف این لایحه‌، از هرگونه معنی تهی و در جهت مخالف هدف اولیه‌ حفاظت از حقوق کودکان و نوجوانان است.

***

منبع

(Visited 98 times, 1 visits today)