با تعریف جدید در سازمان بهداشت جهانی تراجنسی‌ها می‌توانند به پایان تبعیض و تحقیر امیدوار باشند. این سازمان در طبقه‌بندی جدید خود دیگر تراجنسیتی را اختلال یا بیماری روانی نمی‌داند.

بر پایه طبقه‌بندی بین‌المللی جدید سازمان بهداشت جهانی (WHO) از بیماری‌ها (ICD)، تراجنسیتی دیگر اختلالی روانی محسوب نمی‌شود. کریستیان لیندمایر، سخنگوی این سازمان تأیید کرده که طبقه‌بندی پیشین سازمان بهداشت جهانی در این زمینه تصحیح شده است.

درنسخه ۱۱ این فهرست که دولت‌ها و مقام‌ها در سراسر جهان آن را اساس تشخیص و درمان بیماری‌ها قرار می‌دهند تراجنسیتی در فصل “سلامت جنسی” گنجانده شده است. به یمن طبقه‌بندی جدید ترانس‌جندرها (تراجنسیتی‌ها) می‌توانند به پایان یافتن تبعیض و برخورد بهتر امیدوار باشند.

تا کنون این سازمان برطرف کردن “اختلال” در ترانس‌جندرها را هدف درمان توصیف کرده بود. تراجنسیتی‌ها کسانی‌اند که تمایلات جنسی آن‌‌ها با ویژگی‌های بدنی‌شان سازگاری ندارد.

برخورد بیرحمانه با اقلیت‌های جنسی

در سال ۱۹۹۲ در فهرست طبقه‌بندی بیماری‌ها در سازمان بهداشت جهانی هم‌جنس‌گرایی دیگر اختلالی روانی محسوب نمی‌شد. همین تعریف جدید باعث شد که دو سال بعد بند ۱۷۵ قانون کیفری آلمان که مجازات برای رفتار هم‌جنس‌گرایانه را روا می‌داشت برداشته شود.

تبعیض در مورد هم‌جنس‌گرایان و دگرباشان جنسی در سراسر دنیا به‌شدت عمومیت دارد.

حدود نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی‌ می‌کنند که در آن‌‌ها دگرباشان جنسی مورد تبعیض و تحقیر قرار می‌گیرند. این مطلب در اولین گزارش ویکتور مادریگال ـ بورلوز، کارشناس سازمان ملل در حفاظت از حقوق اقلیت‌های جنسی گنجانده شده است. 

این کارشناس که حقوق‌دانی از کاستاریکاست در نخستین سخنرانی خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته است، هر روزه میلیون‌‌ها هم‌جنس‌گرای زن و مرد، دو‌جنس‌گرا، تراجنسیتی و سایر اقلیت‌های جنسی تنها به دلیل تمایلاتشان با برخورد‌های بی‌رحمانه مواجه می‌شوند.

***

منبع

(Visited 114 times, 1 visits today)