مترجم: سحر طبیب‌زاده//

در عصر تکنولوژی، دیدن نوپایانی که با تبلت‌هایی به بزرگی خودشان بازی می‌کنند عجیب نیست. اما با وجودی‌ که تفکر استفاده زودهنگام از آن‌ها از سوی متخصصان اطفال و پژوهشگران حوزه بلوغ مورد نقد واقع شده، صدها اپلیکیشن مخصوص کودکان زیر پنج سال در اپ‌استور گواه بی‌توجهی تولیدکنندگان آن‌ها و والدین به هشدارهاست.
یک منبع سریع و آسان سرگرمی، با برخی امکانات آموزش مهارت‌های حرکتی و مهارت‌های مرتبط با هماهنگی دست و چشم، پذیرش و اعتماد والدین به اپ‌های کودکان را قابل درک می‌سازد.
اما این در معرض نمایشگر (شامل تلوزیون، بازی‌های ویدئویی، کامپیوتر، تبلت و موبایل) بودن در کودکی می‌تواند عامل برخی اعتیادهای آتی به نمایشگرها باشد.
در گذشته والدین با طرح پرسش چه زمانی برای استفاده از نمایشگرها زیاد محسوب می‌شود، توجه خود را به این امر عنوان می‌کردند اما معلوم شده است که این سوال چندان صحیح نیست.
برطبق پژوهش جدیدی که در مجله روانشناسی «فرهنگ رسانه‌ای» منتشر شده این چگونگی استفاده از این وسایل توسط کودک و نه مدت زمان استفاده از آن است که مهمترین پیش‌بینی‌کننده بروز مشکلات احساسی و اجتماعی مرتبط با اعتیاد به نمایشگرها است. ظاهرا مساله این نیست که فرزندتان یک ساعت یا پنج ساعت در روز را پای نمایشگرها بگذراند، اگرچه پنج ساعت را توصیه نمی‌کنیم.
مطالعه‌ای جدید نشان داده است که چیزی بیش از زمان صرف شده با این وسائل در اعتیاد کودکان به نمایشگرها تاثیر می‌گذارد. مهمتر از همه این نکته است که آیا کار با این وسائل موجب بروز مشکلاتی در سایر حوزه‌های زندگی می‌شود یا تنها به نوعی فعالیت صرفا مصرفی تبدیل شده است. بنابراین چقدر دقیق می‌توان گفت که فرزندتان به استفاده از این وسائل اعتیاد پیدا کرده است؟ به این نشانه‌های هشداردهنده توجه کنید:

اگر این زمان باعث اخلال در فعالیت‌های روزانه شود، سبب بحث و جدل در خانواده یا برای کودک شود و یا اگر این تنها فعالیتی باشد که باعث لذت کودک می‌شود.

چنانچه فرزندتان هرکدام از این نشانه‌ها را بروز دهد، زمان اقدام فرارسیده است چرا که اعتیاد به نمایشگرها با مشکلات ارتباطی، احساسی و رفتاری همراه است.
خبر خوب اما این است که تا زمانی‌که فرزندتان این نشانه‌ها را بروز نداده سرگرم کردن او با بازی‌های تبلتتان ایرادی نخواهد داشت.

***

منبع

(Visited 104 times, 1 visits today)