https://www.alephba.org/wp-content/uploads/2017/10/video_2017-10-08_14-59-02.mov

ماه مهر، ماه ماراتن جذب کودکان در مدرسه و پیش‌دبستانی است، نگرانی‌های والدین برای چگونگی ارتباط‌گیری فرزند با دنیای جدید همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های آنان برای ورود کودکان به مدرسه یا مهدکودک‌هاست.
بخش اعظم فشارها بر والدین و کودک را می‌توان با تکنیک‌های کاربردی جذب فروکاست.
گروه الفبا برای ترویج این تکنیک‌های کاربردی ویدئو موشن “سلام مدرسه” را ترجمه وصداگذاری نموده است و به مناسبت آغاز مهر و هفته کودک تقدیم همه والدین ایران می‌کند.

(Visited 15 times, 1 visits today)