روز هشتم ماه سپتامبر را یونسکو روز جهانی سوادآموزی نام‌گذاری کرده است تا بهانه‌ای باشد برای توجه بیشتر دولت‌ها و جامعه جهانی به این نیاز حیاتی. در این روز پیشرفت‌های جهانی در حوزه سوادآموزی و نیز چالش‌های باقیمانده بررسی می‌شود.
یونسکو شعار امسال روز جهانی سوادآموزی را «سواد در دنیای دیجیتال» اعلام کرده است و به بررسی مهارت‌های موردنیاز افراد برای فعالیت در دنیای روبه‌رشد دیجیتال می‌پردازد. همچنین در جستجوی سیاست‌ها و برنامه‌های مؤثر سوادآموزی است تا تمام افراد بتوانند از فرصت‌های موجود در دنیای دیجیتال بهتر و بیشتر بهره ببرند.

وب‌سایت الفبا در حوزه «دنیای دیجیتال و ارتباط کودکان با آن» مقاله‌های مفیدی در اختیار والدین قرار داده که در زیرمجموعه‌های «جامعه (رسانه‌ها، جامعه مجازی)» و «دانش و آموزش (تکنولوژی)» در دسترس‌اند. پیشنهاد می‌کنیم این مطالب را مطالعه کنید و به والدینی که با این مسائل سروکار دارند نیز معرفی کنید.

(Visited 248 times, 1 visits today)