حامد فرمند//

اعضای محترم شورای شهر و شهردار محترم شهر جم

اخیرا تصاویری از پوسترها و بیلبوردهایی در سطح شهر جم با تصویر کودکی باندپیچی شده روی ویلچر، که بیماری او را به گناه والدینش نسبت می‌دهد، در فضای مجازی منتشر شده است. 

به این وسیله درخواست می‌کنیم برای حفظ کرامت انسانی کودک و والدین، برای مراقبت از حقوق انسانی کودکان دارای معلولیت یا نیازهای خاص جسمی و روحی یا هر نوع بیماری، و برای حفظ حقوق شهروندی، نسبت به جمع‌آوری فوری این بیلبوردها و پوسترها اقدام فرمایید. کودکان، در هر شرایطی نیاز به حمایت ما دارند و کودکان دارای معلولیت موقت یا دائم و کودکان با نیازهای خاص، به توجه ویژه به‌خصوص در حفظ کرامت و حقوق‌شان نیازمندند. پیامی که از طریق چنین پوسترهایی منتقل می‌شود، ایجاد حس شرم نه تنها در خانواده که در کودک است. این حس، آثار مخرب روانی به دنبال خواهد داشت و می‌تواند رفتارهای انزواطلبانه یا خشونت‌زا را به دنبال داشته باشد.

این پیام‌ها همچنین حمایت و همدلی اجتماعی را خواهد زدود و فرصت را برای تعبیر و تفسیر از حوادث طبیعی و غیرطبیعی که فارغ از ریشه‌هایشان، نیاز به اقداماتی برای پیش‌گیری و جبران دارند باز کرده و زمینه افزایش آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

به امید داشتن جامعه‌ای سالم

 

(Visited 111 times, 1 visits today)