معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از نبود وجود قانون ویژه کودکان پیش از سن دبستان در کشور انتقاد کرد و پیشنهاد داد تا تصویب این قانون در دستور کار مجلس دهم قرار گیرد زیرا به اعتقاد او مصلحت نظام در گرو مصلحت کودکان است.

حبیب الله مسعودی فرید در گفت‌وگو با ایسنا این انتقاد و پیشنهاد را مطرح کرده و گفته است: در حال حاضر متولی صدور مجوز، نظارت و رسیدگی بر امور پیش دبستانی‌ها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است. معتقدم درست نیست تعیین تکلیف در خصوص سن حساس پیش از دبستان تنها در قالب یک تبصره از قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی صورت گیرد، بلکه نیاز است قانون مستقلی در خصوص رشد و پرورش این کودکان در کشور تصویب شود.

در شرایط کنونی پرداخت صحیح و مناسبی به این گروه سنی نشده و نیاز است تا مسائل این گروه سنی در قالب طرح و لایحه‌ای مختص کودکان پیش از دبستان در مجلس تصویب شود.

به گفته فرید، در صورت تصویب لایحه‌ای مستقل و مشخص برای این گروه سنی در مجلس، می‌توان اعتبار مشخصی برای «رشد و تکامل همه جانبه کودکان» در نظر گرفت؛ همچنین نسبت به تربیت نیروی متخصص ویژه این گروه سنی نیز در کشور اقدام می‌شود.

(Visited 93 times, 1 visits today)