یک فعال حقوق کودک گفت: بسیاری از کودکان کار در هیچ سرشماری به حساب نمی آیند در حالی که تعداد زیادی از  آنها در کارگاه های زیرزمینی در بدترین شرایط اقتصادی، بهداشتی و تغدیه ای زندگی می کنند.

خبرگزاری مهر گزارش داده: فرشید یزدانی دبیر شورای برنامه ریزی و راهبردی سازمان تامین اجتماعی در نشست «کار کودک، معضلات اجتماعی و اقتصادی» با انتقاد از رویکرد نظامی گری در برخورد با آسیب های اجتماعی گفته است: آسیب های اجتماعی ناشی از کار کودک، گسترش و بازتولید فقر است. همچنین در حوزه فردی مهمترین آسیب به کودکان کار از بین رفتن دوران کودکی فرد است و بهترین روزهای زندگی کودکی مخدوش می شود.به گفته یزدانی اختلال در نظم اجتماعی و برهم خوردن مفهوم نظام خانواده از نتایج گسترش کودکان کار است و از سوی دیگر پدیده کودکان کار به قطب بندی جامعه به دارا و ندار، نخبه و غیرنخبه، استثمار و شکاف اقتصادی و طبقاتی و خدشه در امنیت ملی می انجامد. کودکان کار به سپاه ذخیره صنعتی و کارگری تبدیل شده اند که آثار اقتصادی نامطلوبی دارد. در شاخص های سلامتی، آمار ایدز در میان کودکان کار ۴۵ برابر میانگین جامعه است که یک فاجعه به شمار می رود، همچنین موضوع اعتیاد در کودکان کار بسیار جدی است.

بسیاری از کودکان کار در هیچ سرشماری به حساب نمی آیند

سحر موسوی، مدیر خانه کودک ناصرخسرو هم ضمن بیان اینکه آمار دقیقی از کودکان کار در کشور وجود ندارد گفته است: بسیاری از کودکان کار فاقد اسناد هویتی هستند و در هیچ سرشماری به حساب نمی آیند در حالی که تعداد آنها که در کارگاه های زیرزمینی در بدترین شرایط اقتصادی، بهداشتی و تغدیه ای زندگی می کنند قابل توجه است.

موسوی گسترش پدیده کودکان کار را ناشی از سیستم معیوب اقتصادی دانست و ادامه داد: در حالی که بسیاری از کودکان کار همراه با اعضای خانواده و به صورت دسته جمعی کار می کنند، برخی از آنها به تنهایی زندگی می کنند و شرایط سختی را متحمل می شوند.

به گفته موسوی وقتی بحث در مورد کودکان کار است، بیشتر کودکانی که در خیابان دستفروشی می کنند به چشم می آیند در حالی که کارگاه های بسیاری هستند که در آنها کودکان همانند شرایط برده داری مشغول کار هستند و این کارگاه ها به تازگی و با تلاش های سازمان های مردم نهاد کشف شدند. بسیاری از این کودکان فاقد خانواده هستند و در چرخه کار کودکان گرفتار شده اند و در یک اتاق کوچک به صورت دسته جمعی زندگی می کنند که دسترسی به بهداشت برای آنها اندک است.

مدیر خانه کودک ناصرخسرو همچنین در کار کودکان در روستاها و نقاط دورافتاده گفته است : در این مناطق دست های ظریف و کوچک دختران و پسران ابزار اصلی بافت قالی های زیبایی است که به همه جای دنیا صادر می شوند اما کمترین پول را دریافت می کنند.

حجم بسیار زیادی از جابجایی بار در بازار تهران بر دوش کودکان کار است

همچنین طاهره پژوهش، عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در این نشست گفته است: زمانی گمان می کردیم مشکل اصلی کودکان کار تحصیل است اما بعدها متوجه شدیم که تحصیل آخرین مشکل کودکان کار است. او نبود حمایت های خانوادگی، محرومیت از خدمات بهداشتی، تغدیه و پوشاک را مهمترنی مشکلان کودکان کار دانست و تاکید کرد: حجم بسیار زیادی از جابجایی بار در بازار تهران بر دوش کودکان کار است و همچنین از کودکان به دلیل جثه کوچک در کار در محل های تنگ و تاریک استفاده می شود.

(Visited 78 times, 1 visits today)