همایش ادبیات
شورای کتاب کودک برای همایش «کودک، ادبیات و لذت‌های خواندن» فراخوان مقاله داد.
شورای کتاب کودک دومین همایش دو سالانه «ادبیات کودک و مطالعات کودکی» را با عنوان «کودک، ادبیات و لذت‌های خواندن» در پاییز سال ۱۳۹۵ برگزار خواهد کرد. موضوع اصلی این همایش پدیده خواندن و بررسی آن از جنبه‌های گوناگون، با تاکید ویژه بر لذت‌‌های خواندن ادبیات است.

دبیرخانه همایش از کلیه پژوهش‌گران، دانشجویان و فعالانی که مایل به طرح و عرضه پژوهش‌ها، یافته‌ها و تجربیات خود در زمینه خواندن و لذت‌های آن هستند، دعوت می‌کند در این همایش شرکت کنند. هم‌چون دوره پیش، پرداختن به تمامی حوزه‌ها و گونه‌های ادبیات کودک از اهداف برگزارکنندگان است.

محورهای پیشنهادی همایش عبارت است از:

مباحث نظری:

–          خواندن/ لذت‌های خواندن/ ترویج خواندن: تاریخچه، انواع، تعاریف، رویکردها

–          سواد/ فقر/ دشواری‌های خواندن

–          اخلاق/ آزادی خواندن

–          ایدئولوژی/ هویت‌یابی و لذت‌های خواندن

–          رسانه‌های دیجیتال/ شبکه‌های اجتماعی و لذت‌های خواندن

–          معماری/ فضا و لذت‌های خواندن

مباحث کاربردی:

–          کتابخانه‌ها/ فضای عمومی/ نهادهای فرهنگی و لذت‌های خواندن

–          اوقات فراغت و لذت‌های خواندن

–          سرانه خواندن

–          خواندن با/ برای دیگران

–          زبان مادری و لذت‌های خواندن

–          قصه‌گویی/ کتاب‌های گویا و لذت‌های خواندن

–          خواندن در خدمات درمان/ صلح/ یادگیری

–          خواندن در بحران

–          خواندن در مدارس

مباحث ادبی:

–          ادبیات کودک فاخر/ نازل و لذت‌های خواندن

–          تصویر و لذت‌های خواندن

–          ادبیات کهن و لذت‌های خواندن

–          شعر و لذت‌های خواندن

–          ترجمه و لذت‌های خواندن

–          متون غیرداستانی و لذت‌های خواندن

–          کودکان با نیازهای ویژه و لذت‌های خواندن

گفتنی است چکیده‌های ارسالی می‌توانند با مباحث نظری، کاربردی و ادبی مرتبط با پدیده خواندن مرتبط باشند. دبیرخانه همایش از چکیده‌هایی که در آن‌ها تجارب عملی نهادها، سازمان‌ها و افراد در حوزه خواندن تشریح و تحلیل شده باشد، استقبال می‌کند.

چکیده‌های تفصیلی ارسال شده (بین چهارصد تا پانصد کلمه) باید دربردارنده طرح مساله، روش پژوهش و یافته‌های تحقیق باشد. علاقه‌مندان به شرکت در این همایش می‌توانند چکیده آثار خود را تا پایان تیر ماه ۱۳۹۵ در یکی از دو قالب word یا pdf به نشانی cbcseminar@gmail.com ارسال نمایند.

***

منبع

(Visited 45 times, 1 visits today)