نابرابری جنسیتی به معنی شرایطی است که در آن، یک‌ جنس صرفا به دلیل جنسیت خود مورد تبعیض قرار می‌گیرد و از امکانات، منافع و موقعیت‌های کمتری نسبت به سایرین برخوردار می‌شود. در اکثر جوامع به خاطر هنجارها و سنت‌های ریشه‌دار تاریخی، نابرابری جنسیتی به ضرر دختران و زنان است. این نابرابری، نه تنها از نظر اخلاقی امری مذموم شمرده می‌شود بلکه آثار اجتماعی و اقتصادی زیادی نیز برای جامعه دارد. جامعه‌ای که به دلیل نابرابری جنسیتی از توان نیمی از منابع انسانی خود به درستی بهره‌برداری نکند، آثار اقتصادی این تبعیض را به‌شکل درآمد سرانه کمتر و فقر می‌بیند. با سرمایه‌گذاری بر روی برابری جنسیتی و ایجاد فرصت‌های برابر برای دخترانمان، آینده‌ای بهتر برای همه فرزندانمان خواهیم ساخت.

این ویدئو، به همین مناسبت توسط الفبا ترجمه و صداگذاری شده است.
هشت مارس، روز جهانی زن گرامی‌باد. 

****

 

لینک به نسخه اچ‌دی

 
(Visited 785 times, 1 visits today)