مهدی فخرزاده//

مدیرعامل انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده با بیان اینکه تنها ١٠ درصد از کودکان بازمانده از تحصیل افغان در مدارس ثبت‌نام شدند، گفت: هنوز موانع تحصیل کودکان افغان در کشور به طور کامل برطرف نشده است.

فاطمه اشرفی با بیان اینکه تنها ١٠ درصد از کودکان بازمانده از تحصیل افغان در مدارس کشور ثبت‌نام شده‌اند، گفت: در قانون‌ها و مقررات کشور ازجمله قانون اساسی، وظایف آموزش‌وپرورش نشان می‌دهد که دولت ملزم به رعایت حقوق کودکان افغان است. وی ادامه داد: قوانین حمایتی بین‌المللی نیز بر رفع تبعیض در آموزش تاکید می‌کند. با این حال با عوامل بازدارنده‌ای در مسیر تحصیل دانش‌آموزان اتباع در برخی مقاطع زمانی روبه‌رو شده‌ایم. اشرفی با بیان اینکه بازماندن کودکان افغان از مدرسه چالش‌هایی را به دنبال داشته است که ازجمله آنها می‌توان به تبدیل‌‌شدن آنها به کودکان کار و خیابانی و ازدواج زودرس اشاره کرد، گفت: در سال تحصیلی جاری با توجه به دستور مقام معظم رهبری انتظار داشتیم بخش قابل‌توجهی از دانش‌آموزان افغان در مدارس جذب شوند اما هنوز موانعی در این خصوص وجود دارد.

مدیرعامل انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده با بیان اینکه وزارت آموزش‌وپرورش هیچ‌گاه اعتبارات آموزش کودکان افغان را از کودکان ایرانی جدا نکرده است، گفت: ۵٠٠ میلیارد تومان هزینه‌ای که آموزش‌وپرورش در بحث تحصیل مهاجران افغان اعلام می‌کند، جای ابهام دارد. آیا همه این مبلغ خارج از اعتبارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است که برای دانش‌آموزان افغان اختصاص یافته است؟ وی ادامه داد: از سوی دیگر از دانش‌آموزان افغان در کنار هزینه ثبت‌نام، چند شهریه متفاوت دریافت می‌شود. هزینه ثبت‌نام در دوره ابتدایی ٢۴٠ هزار تومان، در دوره راهنمایی ٢٨٠ هزار تومان و در دبیرستان ٣٠٠ هزار تومان است اما مدیران مدارس هزینه‌های دیگری نیز از خانواده‌های این دانش‌آموزان دریافت می‌کنند.

(Visited 205 times, 1 visits today)