عبدالرحیم جعفری پس از ۶۶ سال فعالیت در حوزه نشر جمعه ١٠ مهر در سن ٩۶سالگی در بیمارستان ایرانمهر از دنیا رفت.
جعفری یکی از نخستین ناشرانی بود که انتشار کتاب‎های کودکان را به شکل حرفه‎ای آغاز کرد. او که در سال ۱۳۲۸ انتشارات امیرکبیر را در اتاقی در خیابان ناصرخسرو بنیاد نهاده بود، از سال ١٣۴٠ نشر کتاب برای کودکان را به طور گسترده آغاز کرد. اگر چه انتشارات امیرکبیر ناشر ویژه کتاب کودک نبود اما تاثیری که بر صنعت نشر کتاب کودک داشت کمتر از ناشران ویژه کتاب کودک نبود. او برای انتشار کتاب کودک سازمان کتاب‎های طلایی را بنیان نهاد و در نخستین گام مجموعه ٨٠ جلدی «کتاب‎های طلایی» را منتشر کرد که با استقبال کودکان رو‎به‎رو شد. کتاب‎های طلایی مجموعه‎ای از نامدارترین داستان‎ها و قصه‎های جهان بود که بنا به گفته جعفری نخست با تیراژ ٢ هزار نسخه چاپ شد و به تدریج به ٢٠ هزار نسخه رسید.
عبدالرحیم جعفری در گفت‎وگویی با موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان در سال ١٣٨١ می‎گوید: در سال ۴٢ به دعوت موسسه فرانکلین به نیویورک رفتم. در آنجا به اهمیت کار نشر برای کودکان پی بردم. کار آن‎ها برایم جالب بود. آن‎ها از کودکی، کودکان را با کتاب آشنا می‎کردند. تنوع کتاب‎های کودکان و طرز پخش کتاب‌ها برایم آموزنده بود. او در جایی دیگر از این گفت‌وگو به مشاورانش در زمینه چاپ کتاب‌های کودکان به مهدی آذریزدی، یونسی و پسرش محمدرضا اشاره می‌کند.
انتشار «کتاب‎های طلایی» نخستین کار برنامه‎ریزی شده این ناشر در گستره ادبیات کودکان بود و به تدریج کتاب‎های بسیار دیگری نیز به کارنامه خود افزود.
***
منبع: شورای کتاب کودک
(Visited 71 times, 1 visits today)