سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: ۷ ماده از مصوبه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس تصویب شد.

محمدعلی اسفنانی سخن‎گوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اعلام این خبر گفت: لایحه‌ای از قوه قضاییه به دولت تحت عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان و از دولت به مجلس و از مجلس به کمیسیون قضایی ارسال شد که به لحاظ حساسیت بر مباحث کودکان و نوجوانان کارگروه ویژه‌ای با مسوولیت سخن‎گوی کمیسیون حقوقی و قضایی و کارشناس نهادهای مختلف در حوزه کودک تشکیل شد که نهایتا این مصوبه در ۷ ماده در مجلس تصویب شد.

او گفت: در بحث شورای حمایت از کودکان کمیته شورای عالی حمایت از کودکان در کشور تصویب می‌شود که به ریاست دادستان کل کشور و عضویت وزرای هیات دولت و عمده اعضای آن در حد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مرتبط است.

(Visited 51 times, 1 visits today)