نخستین همایش ملی کودکی در ایران سه‎شنبه و چهارشنبه ٧ و ٨ مهر ١٣٩۴ از سوی موسسه رشد، حمایت، اندیشه (رحمان) با همکاری انجمن حمایت از حقوق کودکان، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، شورای کتاب کودک، موسسه پژوهشی کودکان دنیا و … در سالن غدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‎شود.
برنامه این همایش به شرح زیر است:
روز اول: سه شنبه، هفتم مهرماه
 
ساعت ١٣:٣٠، افتتاحیه‌ نمایشگاه عکس «کودکی در گذر تاریخ»، نگارخانه
ساعت ١۴:٣٠، افتتاحیه‎ همایش، سالن غدیر
افتتاحیه / ١۴:٣٠ الی ١۵
تلاوت قرآن
مجری
سخنرانی رییس همایش ١۵ دقیقه
قرائت پیام موسسه‎ پژوهشی کودکان دنیا، ١۵ الی ١۵:٢٠
سخنرانی دکتر محمد سعید ذکایی (دبیر علمی همایش) با عنوان «مطالعات کودکی: مفاهیم و رویکردها»
نشست یک- تصویر کودکی/ ١٠۵ دقیقه/ ١۵:٢٠ الی ١٧:٠۵
١- بررسی تصویر کودکی در برنامه کودک تلویزیون، آزاده سالمی (١۵ دقیقه)
٢- از موقعیت کودکانه تا نقش مردانه؛ بازنمایی کودکی و نقش‌های جنسیتی در تبلیغات تلویزیونی، آرش حسن‎پور (١۵ دقیقه)
٣- واکاوی مفاهیم «کودکی»، «خود» و «دیگری»درکتاب‌های تصویری‌ داستانی ایرانی، عادله خلیفی (١۵ دقیقه)
۴- انعکاس تصویر کودک در برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان، دکتر سعید ناجی (١۵ دقیقه)
۵- سن بلوغ جنسی و تکالیف دختران شهرستان قم، محمدرضا تمسکی (١۵ دقیقه)
۶- کودکی‌زدایی در کتاب‎های درسی ابتدایی در ایران، احمد شبانی (١۵ دقیقه)
پرسش و پاسخ (١۵ دقیقه)
١٧:٠۵ الی ١٧:٣٠ استراحت و پذیرایی
١٧:٣٠ الی ١٧:٣۵ کلیپ- ۵ دقیقه
نشست دو- تاریخ کودکی/ ۴۵ دقیقه/ ١٧:٣۵ الی ١٨:٢٠
١- در غیاب کودکی، تلاشی در شناخت تاریخ کودکی درایران عصرقاجار، حمیدرضا شاه‎آبادی (١۵ دقیقه)
٢- تمایزیابی نهادهای ادبیات کودک دردهه‌ ١٣۴٠، مهدی یوسفی (١۵ دقیقه)
پرسش و پاسخ (١۵ دقیقه)
میزگرد: محیطی که برایم ساخته‎اید/ ١٨:٢٠ الی ١٩:٣٠
دکتر حسن عشایری، دکتر فاطمه قاسم‎زاده، دکتر شیوا دولت‎آبادی
روز دوم: چهارشنبه هشتم مهرماه 
  • کارگاه آموزشی «جامعه‎شناسی دوران کودکی»، ٩ الی ١١،  سالن کنفرانس ٢
  • کارگاه آموزشی «دوران کودکی در بستر تاریخ»، ١١:٣٠ الی ١٣:٣٠، سالن کنفرانس ٢
١۴:٣٠ الی ١۵
تلاوت قرآن
مجری
قرائت پیمان‌نامه‎ حقوق کودک از زبان یک کودک
نشست سه- کودکی در زندگی روزمره/ ٩٠دقیقه / ١۵ الی ١۶:٣٠
 
١. جدال هویتی در پارک، رقابت قاعده‌مند در چهارراه: نمایی از کودکی در فضای شهری، میترا اسفاری (١۵ دقیقه)
٢. کارتون و خاطره‎ کودکی دهه‎ شصت، صالح اولاد دمشقیه (١۵ دقیقه)
٣. کودک در نقش کارگر، تحلیل شبکه‎ روابط کاری و اجتماعی یک کوره‎ آجرپزی، ثمر صفی‎خانی (١۵ دقیقه)
۴. معنا، مفهوم و کارکرد فرزند در ایران، مرتضی کریمی (١۵ دقیقه)
۵. نگاهی به ساختار آموزشی سازمان بهزیستی کشور با بررسی عملکرد مهدهای کودک شهر تهران، سعیده سادات مصطفوی (١۵دقیقه)
۶.پرسش و پاسخ (١۵ دقیقه)
١۶:٣٠ الی ١٧ استراحت و پذیرایی
١٧ الی ١٧:١۵ فیلم
نشست چهار- سیاست کودکی/ ١٧:١۵ الی ١٨:۴۵ ٩٠ دقیقه
 
١. بررسی مفهوم کودکی در اسناد تحولی بالادستی و کتاب‌های درسی دوره ابتدایی نظام آموزش‌ و پرورش ایران (در سال تحصیلی ٩۴-٩٣)، مرتضی مجدفر (١۵ دقیقه)
٢. ضرورت تحقق حق شهروندی برای کودکان مهاجر افغان در ایران (پژوهش عملی مشارکتی با کودکان در شهر کرمان ١٣٩١-١٣٩٣)، زهرا قاسم‎زاده (١۵ دقیقه)
٣. سیاست قانون‎گذاری ایران درباره کودکان بی‏‎سرپرست، صادق شریعتی‌نسب (١۵ دقیقه)
۴. تحولات سن کودکی درحقوق ایران، امیرحمزه زینالی (١۵ دقیقه)
۵. ضرورت انسجام‌ بخشی به سیاست اجتماعی کودکان در ایران، علی‎اکبر تاج‎مزینانی (١۵ دقیقه)
پرسش و پاسخ (١۵ دقیقه)
١٨:۴۵ الی ١٩:١۵ اختتامیه
***
(Visited 65 times, 1 visits today)