گروهی از کارشناسان ارشد بخش آموزش یونیسف از دفتر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از ۳۱ خرداد تا ۴ تیرماه ۱۳۹۴ به ایران آمدند تا اطلاعاتی را در مورد متدولوژی طرح “کودکان بازمانده از تحصیل” که یونیسف و یونسکو به‎طور مشترک طراحی کرده‎اند و در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز اجرا شده است به گروهی از مقامات دولتی ایران ارائه دهند.

اعضای گروه آموزش یونیسف شامل مشاور منطقه‎ای یونیسف در امور آموزش، دینا کریساتی، از مصر و سه کارشناس اقتصاد آموزشی؛ حافظ زعفران اهل تونس، هوگان یائو اهل چین، و خورخه اوبالدو کالین از کشور مکزیک، بودند. این سفر به‎عنوان بخشی از همکاری‎های مشترک دفتر یونیسف ایران و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و در راستای بهبود حمایت‎های اجتماعی هدفمند برای کودکان کم‎برخوردار برگزار شد.

در یک کارگاه آموزشی دو روزه به میزبانی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، گروه آموزش منطقه‎ای یونیسف ابعاد مختلف و روش اجرای طرح کودکان بازمانده از تحصیل را برای گروهی از مقامات حاضر از سازمان‎های گوناگون از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت دادگستری، نهضت سوادآموزی، و جمعی از اعضای جامعه مدنی فعال در حوزه کودکان در معرض آسیب ارائه کردند.

همچنین طی این سفر، گروه آموزش یونیسف نشست‎هایی را در حوزه شاخص‎های آموزش و جمع‎آوری داده با گروهی از مقامات عالی‎رتبه دولتی از جمله دکتر میدری معاون رفاه اجتماعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دکتر کردونی مدیر کل دفتر آسیب‎های اجتماعی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، محمدی‎فر مدیر کل دفتر اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور، بابالو قائم مقام وزیر آموزش و پرورش در امور بین‎الملل و دیمه‎ور معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش برگزار کردند.

طرح کودکان بازمانده از تحصیل منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بخشی از طرح جهانی کودکان بازمانده از تحصیل است که صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و اداره آمار یونسکو به‎طور مشترک در سال ۲۰۱۰ آن را طراحی کردند. هدف از اجرای این طرح، حمایت از کشورها برای رسیدن به راه حلی در کاهش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل از طریق راهکارهای زیر است:

  • بهبود اطلاعات آماری و تحلیل داده‎ها در زمینه کودکان بازمانده از تحصیل به‎منظور دستیابی به درک درست‎تری از تعداد کودکان بازمانده از تحصیل، شناسایی پروفایل کودکان بازمانده از تحصیل و شناسایی جغرافیایی محل زندگی این کودکان.
  • شناسایی و تحلیل موانع تحصیلی و دلایل بازماندگی از تحصیل.
  • تحلیل سیاست‎ها و راهکارهای موجود و مورد نیاز برای بهبود وضعیت حضور کودکان در مدارس.

در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا، ۹ کشور در این طرح شرکت کرده‎اند؛ الجزائر، جیبوتی، مصر، عراق، اردن، مراکش، سودان، تونس و یمن. داده‎های موسسه آمار یونسکو نشان می‎دهد، در سال ۲۰۱۰ حدود ۲/۷ میلیون کودک در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از تحصیل بازماندند. بخشی از توصیه‎های این طرح شامل لزوم تمرکزی جدید بر آموزش‎های تکامل دوران خردسالی و آموزش‎های پیش‎دبستانی به عنوان بخشی از برنامه‎های کاهش فقر در منطقه، بهبود تلاش‎های بین بخشی برای بر طرف کردن موانع متعدد بر سر راه حضور کودکان در مدرسه و توجه بیشتر بر مقوله ماندگاری دانش‎آموزان در مدرسه و پیش‎گیری از ترک تحصیل است.

***

منبع: یونیسف

(Visited 52 times, 1 visits today)