رییس‌جمهور افغانستان تاکید کرده مشکلاتی که کودکان این کشور با آنها مواجهند برای او غیرقابل تحمل است.
«محمد اشرف غنی» به تعهد دولت برای بهبود وضعیت کودکان افغانستان تاکید کرده است. او کار سخت، تغذیه ناسالم، خشونت‌های مسلحانه و خانوادگی و محرومیت بخشی از کودکان از آموزش را از عمده‌ترین مشکلات کودکان افغانستان دانسته است.
به گزارش بی‌بی‌سی، هزاران کودک در مناطق مختلف و به ویژه در شهرهای افغانستان مشغول کارهای سخت هستند و به گفته وزارت بهداشت، سالانه ۴۵ درصد کودکان زیر پنج سال به دلیل تغذیه ناسالم و ابتلا به بیماری‌های عادی جان می‌دهند.
بر اساس آمار وزارت آموزش افغانستان، یک و نیم تا سه میلیون کودک نیز به دلیل ناامنی‌ و سنت‌های رایج در افغانستان از رفتن به مدرسه محروم‌اند.
بر پایه آمار منتشر شده از سوی دولت افغانستان، حدود یک میلیون کودک افغانستانی در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که در آنها موادمخدر استفاده می‌شود و یک درصد از این کودکان به یکی از انواع موادمخدر معتاد هستند. خشونت‌های مسلحانه و خشونت‌های خانوادگی از دیگر مشکلاتی هستند که کودکان افغانستان با آنها مواجهند.
رئیس جمهور افغانستان از رسانه‌ها و مسوولان محلی خواسته که نسبت به پیامدهای خطرناک خشونت با کودکان به خانواده‌ها آگاهی بدهند.
او از معلمان مدارس نیز به صورت جدی خواسته که از تنبیه بدنی، تهدید، تحقیر و توهین کودکان بپرهیزند. غنی همچنین گفته که با توجه به قوانین افغانستان و پیمان‌های بین‌المللی، دولت متعهد به بهبود وضعیت کودکان افغانستان است.
***
عکس: محمد رودگلی
(Visited 171 times, 1 visits today)